Programma

Het Jaarcongres de Architect Architectuur & Woningbouw vindt plaats op woensdag 15 mei 2013 in New Babylon, Den Haag.
Het thema van het congres is Slim bouwen & duurzaam renoveren.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uurOntvangst
 
10.00 uurWoord van welkom
Jerry Groot, Projectadviseur voor de woningbouw Gyproc
 
  10.10 uurKorte introductie door de dagvoorzitter
Harm Tilman, hoofdredacteur, de Architect
   
10.15 uurKeynote lezing: Maatschappij in transitie
Jan Rotmans, Professor, Erasmus Universiteit Rotterdam / Drift

Welke maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen zijn van invloed op de woonvraag?
Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd bij de inrichting van de bebouwde omgeving
en welke daarvan zijn aan herziening toe? Is er sprake van evolutie of is er een revolutie
nodig? En langs welke waarden zou je naar de kwaliteit van wonen kunnen kijken?
  
10.45 uurKeynote lezing: Woningbouw in transitie
Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie, Hogeschool van Amsterdam

Wat is exact de huidige opgave? Wat waren tot nog toe de oplossingen? Wat is de huidige
voorraad en wat kunnen we daar wel en niet mee? Wat is kwaliteit en hoe bereik je dat?
Welk aanbod speelt nu al in op de veranderde vraag? Wat kan architectuur bijdragen?
Aspecten die aan bod komen zijn o.a. de stedelijke dimensie, het huidige woningaanbod,
samenwerking en procesaspecten en de financiering.
  
11.15 uurPauze
  
11.30 uurKeynote lezing: De architect als ontwerper
Gus Tielens, architect, korth tielens architecten

Ruimtelijke kwaliteit is het kernbegrip in de woonopgave. Woongebouwen en woningen
hebben in de geschiedenis aan het begin gestaan van vernieuwingen in het denken over
de stad, over ruimtelijke kwaliteit en zelfs levenshouding. Daar, vanuit het ruimtelijk
onderzoek op stedelijk niveau, op buurtniveau en op architectonisch niveau, kunnen
nieuwe ideeën ontwikkeld worden over slimme typologieën, nieuwe woonvormen,
slimmere bouwwijzen, flexibiliteit en collectiviteit.
   
12.00 uurDebat: Wat kunnen we met elkaar beter doen?
O.l.v. Harm Tilman
m.m.v. Willem Verbaan, Gus Tielens, Jan Rotmans en
Adri Duivesteijn
, lid van de Eerste Kamer namens de PvdA en
Roel Steenbeek
, Voorzitter Raad van Bestuur, Ymere
   

12.25 uur
     

Innovatie pitch
Pieter Snelder, Kingspan

12.30 uurLunchbreak
     
13.30 uurWorkshopronde A
1A. Klant in beeld
       Bianca Seekles, Directeur Identiteit & Vernieuwing. Era-Contour
       Panellid: Jerry Groot, Projectadviseur voor de woningbouw Gyproc

       Laten we beginnen om het woord klant te vervangen door bewoner… Uiteindelijk doen
       we het toch allemaal voor de bewoners, maar wie is ‘de bewoner’?
       En willen we wel echt weten wat de bewoner wenst en beweegt? Of denken we door de
       huidige situatie van onze dagelijkse praktijk dat we wel moeten…
       Maar laten we ook de context van de opgaven niet uit het oog verliezen… wat is ook
       alweer ons vak? Alleen luisteren naar de bewoner is te makkelijk.
       Juist het optimaal combineren van context en bewonersmotieven maakt ons vak zo
       interessant!
 

2A. Financiering – nieuwe vormen
       Jos Feijtel, directeur/eigenaar, Wonen-Innovatie-Werkplaats

       Er is nogal wat kaf onder het koren; alsof ze met een toverstokje te voorschijn zijn
       te halen, veroveren de ideeën over nieuwe financieringsvormen in het vastgoed de
       publiciteit. In de praktijk valt het allemaal nogal tegen. Geen sprookjeswonderland
       maar een paar degelijke mogelijkheden die in de praktijk wel toepasbaar zijn.
       En: wat er meer zou kunnen als de rijksbegroting minder spastisch zou zijn ingericht.
       Ook daar lichtpuntjes? De omweg via de corporaties?

 3A. De architect als productontwikkelaar
       Marc Koehler, Marc Koehler Architects
         
       De architect als productontwikkelaar zoekt naar nieuwe manieren om duurzamer,
       goedkoper en aantrekkelijkere woonproducten te maken waarbij hij zelf stakeholders
       zoekt. Volgens Marc Koehler zijn er kansen, maar moeten architecten wel meer
       durven luisteren naar de gebruiker, meer gaan ondernemen en innoveren.
       Dit doet hij met casco-loft appartementen in het samenwerkingsverband van de
       Hoofden (www.dehoofden.nl). Door het concept op meerdere locaties te herhalen en
       samen te werken met combinaties van expertises krijgen toekomstige bewoners
       allerlei voordelen.
       Aan de hand van De Hoofden en de Kaswoning bespreekt Marc met u hoe het werkt
       en wat de voordelen zijn.
       
 4A. Verduurzaming of energierenovatie?
       Rick Wessels, Directeur, BIQ
       Panellid: Arjan van Gils, manager project department, Kingspan Insolation       

       Duurzame renovatie van de bestaande voorraad is de opgave van de huidige tijd.
       Tegelijkertijd worden corporaties afgeroomd en is er minder investeringsruimte.
       Door gebruik te maken van de kwaliteiten van de bestaande voorraad en te
       differentieren in ambitieniveau kunnen architecten hier hun waarde bewijzen.
       Maar hoe pak je dat aan? Rick bespreekt met u de kansen en mogelijkheden.
                          
 5A. Projectontwikkeling voor Dummies
       Edwin Oostmeijer, Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling en Jeroen van Mechelen,
       Architect

       Sloop een bunker en je bent projectontwikkelaar. Je weet wel… zo’n snelle jongen in
       een strak pak die altijd en overal de klok hoort luiden, maar nooit weet waar de
       klepel hangt. Iedereen bouwt tegenwoordig zelf zijn eigen huis, dus wat moeten
       projectontwikkelaars nog in deze tijd? Valt er nog wel iets te ontwikkelen? Alle
       woningplattegronden zijn toch al een keer uitgeprobeerd? Het is tegenwoordig toch
       alleen copy paste? Warmen wij maaltijden op van gisteren of gaan wij het wiel
       opnieuw uitvinden? Projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer en architect Jeroen van
       Mechelen praten jullie bij over projectontwikkeling voor Dummies, Joseph Eichler en
       vierkante kisten. Wat wij kunnen, kunnen jullie ook! Toch?
           

6A. Rondleiding door New Babylon
      Jim  Navarro, Meyer en Van Schoten Architecten (MVSA)

14.30 uurWorkshopronde B
1B. Lessen voor de toekomst vanuit de Nederlandse traditie                                        
       Henk Döll, Architect, Döll Architecten

       In de workshop gaan we in op de Nederlandse woningbouwtraditie en de rol van
       architecten: wat kunnen we leren van onze verworvenheden om de huidige
       vraagstukken aan te pakken? Wat is de rol van de architect in de woningbouw?
       Hoe past dit in de Nederlandse woningbouwtraditie vanaf de invoering van de
       woningwet? Hoe kunnen we gebruik maken van die ervaring voor de toekomst?
              
 2B. Werken in en aan collectiviteit
       Ellen van Acht, Directeur, KUUB Centrum voor Particuliere Bouw

       Het motto van deze workshop is: praat niet over bewoners maar met bewoners,
       bedenk het niet voor hen maar met hen. Maar hoe laat je dat werken in de
       praktijk?
       Wat zijn de do’s en de do not's van collectief bouwen? Waar wordt de bewoner
       gelukkig van, wat frustreert hem en hoe is of wordt de bewoner zijn portemonnee
       gevuld? Ellen ziet kansen, deelt ervaringen en vertelt waarom het oude CPO failliet
       is en hoe het nieuwe CPO zich ontwikkelt. Is CPO-begeleider een apart vak of kan
       de architect dit ook?
       Het motto “praat niet over bewoners maar met bewoners” wordt door Ellen in de
       praktijk gebracht: de vereniging Surplus uit Utrecht, 44 actieve senioren, hebben
       ‘zichzelf’ in de markt gezet en zoeken een coalitie met natuurlijk een goede
       architect. Zij vertellen hun verhaal. Hoor het dus ook van de collectief
       georganiseerde bewoner(s) zelf.
   

3B. Woningbouw door corporaties       
       Roel Steenbeek, Voorzitter Raad van Bestuur,Ymere
       Panellid: André Jansen, Accountmanager Projecten, Solarlux

       In de workshop zal, teruggrijpend op de roots van de corporaties, de ontwikkeling
       geschetst worden op het gebied van ontwikkelen, bouwen en beheren en waar dat
       toe heeft geleid. Vanuit deze ontwikkeling kijken we naar de actuele vraagstukken.
       Welke rol en mogelijkheden hebben corporaties, wat betekent dat voor de keten
       en welke vragen en kansen leven er met betrekking tot de architect. De discussie
       kan mede gevoerd worden aan de hand van een aantal concrete keuzen en
       voorbeelden uit de praktijk van Ymere.

 

4B. Heruitvinden van de publieke ruimte
      Oriol Casas Cancer, Architect, wUrck 

      ‘Als we ruimtes ontwerpen voor iedereen ontwerpen we ruimtes voor niemand’
      ‘Openbaarheid is niet zaligmakend’
      ‘Controle is de ultieme vorm van vrijheid’
      ‘Infrastructuur is hét voorbeeld van publiek domein’
      ‘De bewoner is slaaf van voorgeschreven verwachtingen’

       Aan de hand van prikkende stellingen en voorbeelden gaan we op zoek naar de
       rol van de vormgever van de nieuwe publieke ruimte: Hoe ontwerp je ruimtes waar
       mensen zich vrij en toch veilig voelen? Hoe vertaal je sfeer, ervaring en identiteit
       in vormgeving? Waar ligt de grens tussen ontwerpen en ‘overdesign’? Wat leg je
       vast en wat laat je open? Wat is de rol van de bewoner in zijn omgeving? Eigenaar,
       beheerder, ontwerper, toeschouwer, acteur? En in het ontwerpproces?
              

6B. Rondleiding door New Babylon
      
Jim  Navarro, Meyer en Van Schoten Architecten (MVSA)
           
15.30 uurPauze
  
15.50 uurLessen en ervaringen uit de workshops
Harm Tilman en congresdeelnemers
16.20 uur
Keynote lezing: 
Stephen Bates, Professor of Urbanism and Housing, T.U. München /
Sergison Bates architectss

Vanuit zijn ervaring als architect van woningen in tal van europese steden beschouwt
hij de nederlandse woning- en stedebouw. Wat kunnen we leren van zijn ervaringen
als architect en hoogleraar? Hoe maak je bestendige woningen in een solide
woonomgeving? Stephen Bates gaat met u op zoek naar het DNA van de
woningarchitectuur. Waar kunnen we op voortbouwen?

17.00 uurConclusies en afsluiting
Harm Tilman, hoofdredacteur, de Architect
  
17.15 uur Borrel